A legjobb design-minőség-ár aránnyal rendelkező termékekItt vagyunk az Ön számára Lépjen kapcsolatba velünk

Keresse meg kedvenc termékét
Menü

Ajándék promóció "Small Catcher dupla ágynemű, Bedora, 4 db, 200x220, 100% pamut, sokszínű"

1. cikk AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE

A "Small Catcher dupla ágynemű, Bedora, 4 db, 200x220, 100% pamut, sokszínű" (a továbbiakban "Promóció") akció szervezője az S.C. Super Ball S.R.L. (a továbbiakban: Szervező), székhelye: Ortișoara, 282B, Jud. Timiș, Románia, 307305. irányítószám. A promócióra e rendelet (a továbbiakban: "Rendelet") rendelkezései szerint kerül sor, amely minden résztvevő számára kötelező. A szervező fenntartja a jogot a rendelet módosítására, azzal a kötelezettséggel, hogy a nyilvánosságot az eredeti információkkal megegyező módon értesítse.

2. cikk A PROMÓCIÓ ÉS A FEJLESZTÉSI TERÜLET IDŐTARTAMA

A Promóció időtartama: 26.03.2021 - 30.05.2022. A promóció Romániában zajlik, a www.mezoni.hu weboldalon, az oldalon elérhető termékkészleten belül.

3. cikk RÉSZVÉTELEK ÉS A PROMÓCIÓBAN RÉSZVÉTETT TERMÉKEK

A promócióban magánszemélyek és jogi személyek egyaránt részt vehetnek. Az akció azokra a termékekre vonatkozik, amelyek kódja 5945878007674, 5945878006783, 5945878006677, 5945878006790, 5945878006684, 5945878006691, 5945878007698, 5945878007704.

4. cikk A RÉSZVÉTELI JOG

A promóción részt vehet minden természetes személy, aki az akció kezdetekor betöltötte a 18. életévét vagy betöltötte a 18. életévét, vagy jogi személy / jogosult természetes személy / családi szövetség (a továbbiakban: Résztvevő), amelynek lakóhelye Romániában van. A promócióban való részvétellel a résztvevők teljes mértékben és szabadon beleegyeznek e rendelet rendelkezéseibe.

5. cikk: A promóció mechanizmusa

Az e rendelet 2. cikkében meghatározott termék megvásárlásakor az 5942661006098 kódú terméket automatikusan és ingyenesen adják meg, a megvásárolt termékkel megegyező összegben.

6. cikk HATALMAS ÉS ERŐSÍTETT ESET

Minden olyan főhatalom helyzetben vagy véletlen eseményben, vagy részben megakadályozza vagy késlelteti a Promóció végrehajtását és folytatását, a Szervező mentesül a felelősség alól a kötelezettségek teljesítéséért abban az időszakban, amelyben a teljesítés megtörténik. megakadályozta.

7. cikk A PROMÓCIÓ MEGSZAKÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGELÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A promóció bármikor felfüggeszthető, módosítható, felfüggeszthető vagy megszüntethető, ha a Szervező úgy dönt. A Szervező fenntartja a jogot arra is, hogy a Promóció dátumait és időtartamát megváltoztassa, és ezt nyilvánosságra hozza. A fent felsorolt ​​műveletek bármelyikét 24 (huszonnégy) órával korábban közzéteszi a nyilvánosság számára a www.mezoni.hu oldalon.

8. cikk EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Rendszerkísérlet vagy csalás, visszaélés vagy a Szervezők vagy partnerei ellen vagy ellen irányuló cselekmények esetén fenntartják maguknak a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a helyzet orvoslása és a bűnösök büntetőeljárás alá vonása érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan a a Promóció résztvevői. Ezek a részvételi / magatartási szabályok ingyenesen elérhetők minden jelentkező számára, akit a Szervező S.C. levelezési címén lehet kérni. Super Ball S.R.L., székhelye Ortisoara, 282B, Jud. Temes, Románia, irányítószám 307305 vagy kérhető a kapcsolat@mezoni.hu címen.

9. cikk A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A promócióban való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a promóció megszervezése és lebonyolítása céljából kezeljék. Érintettként a Résztvevő az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról a következő jogokkal rendelkezik: hozzáférési jog, a helyesbítés, a törléshez való jog, a korlátozáshoz való jog, az adatok hordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog és a Nemzeti Személyes Adatvédelmi Hatósághoz fordulás joga.

A feldolgozott adatokat csak a következő címzettekhez lehet közölni: az érintett és a törvény által felhatalmazott hatóságok számára.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaival kapcsolatos információkért vagy kérésekért lépjen velünk kapcsolatba:

E-mail küldése a következő címre: privacy@mezoni.hu vagy
A kérés futárral / postai úton történő elküldése Ortisoara, 282B, Jud. Temes, Románia, 307305 irányítószám, az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe