A legjobb design-minőség-ár aránnyal rendelkező termékekItt vagyunk az ön számára Lépjen kapcsolatba velünk +36 13 237 534  

Menü

Black Friday szabályai

 1. cikk AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE

A „Black Friday Kampány” akció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője az S.C. Super Ball S.R.L. (a továbbiakban: "Szervező"), székhelye Ortișoara, 282B, Temes megye, Románia, irányítószám: 307305. A promóció a jelen Szabályzat rendelkezései szerint zajlik, a továbbiakban: Szabályzat, amely minden résztvevő számára kötelező. A szervező fenntartja a jogot a szabályzat módosítására, a lakossági tájékoztatási kötelezettséggel az eredeti tájékoztatással megegyező módon.

2. cikk A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA ÉS A FEJLESZTÉSI TERÜLET

A promóció időtartama 2023.11.06 - 2023.11.26. Az akció Magyarország, a www.mezoni.hu weboldalon, az Oldalon elérhető termékkészleten belül zajlik.

3. cikk AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ RÉSZTVEVŐK ÉS TERMÉKEK

A promócióban magánszemélyek és jogi személyek egyaránt részt vehetnek. A promóció a Mezoni által a www.mezoni.hu oldalon értékesített céloldal termékeire vonatkozik.

4. cikk A RÉSZVÉTELI JOG

A Promócióban részt vehet bármely, Magyarország lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött vagy a promóció kezdetekor 18. életévét betöltött természetes személy, illetve jogi személy/meghatalmazott természetes személy/családi egyesületek (a továbbiakban: Résztvevő). A jelen Promócióban való részvétellel a résztvevők teljes mértékben és szabadon hozzájárulnak a jelen Szabályzat rendelkezéseihez.

5. cikk VIS MAJEUR ÉS KÖRNYEZETT ESET

Bármilyen vis maior vagy véletlen esemény esetén, amely részben vagy egészben megakadályozza vagy késlelteti a Promóció végrehajtását és folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségei teljesítésének felelőssége alól arra az időtartamra, amely alatt a teljesítés megtörténik, megakadályozta.

6. cikk A PROMÓCIÓ MEGSZAKÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

Jelen Promóció a Szervező döntése alapján bármikor megszakítható, módosítható, felfüggeszthető vagy megszüntethető. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Promóció időpontját és időtartamát megváltoztassa, és ezt nyilvánosságra hozza. 

7. cikk EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervezők vagy partnerei elleni vagy ellen irányuló rendszer, visszaélés vagy bármely cselekmény kísérlete vagy csalás esetén fenntartják a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a helyzet orvoslására és a vétkesek felelősségre vonása érdekében, ideértve, de nem korlátozódva arra, hogy kizárják a szervezőket. a Promóció résztvevői. Jelen részvételi/magatartási szabályzat minden jelentkező számára ingyenesen elérhető, aki a Szervező S.C. levelezési címén igényelhető. Super Ball S.R.L., székhelye Ortisoara, 282B, Temes megye, Románia, irányítószám 307305, vagy a kapcsolat@mezoni.hu címen kérhető.

8. cikk A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A jelen Promócióban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Promóció megszervezése és lebonyolítása céljából kezeljük. A Résztvevőt, mint érintettet a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet értelmében a következő jogok illetik meg: hozzáférési jog, helyesbítéshez, törlési joghoz, korlátozáshoz való joghoz, adathordozhatósághoz, tiltakozáshoz és a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz fordulási joghoz.

A kezelt adatok csak az alábbi címzettekkel közölhetők: az érintett és az adatok átvételére jogszabályban felhatalmazott hatóságok.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak gyakorlására vonatkozó bármilyen információval vagy kéréssel fordulhat hozzánk:

E-mail küldése: privacy@mezoni.hu vagy
A kérelmet futárral/postai úton küldjük el Ortisoara, 282B, Temes megye, Románia, irányítószáma 307305, az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe.

Top